เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00096560
หมายเลขทรัพยากรi00227612
บาร์โค้ดW00381938
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 152 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า20 Jan 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0