เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00098054
หมายเลขทรัพยากรi00227405
บาร์โค้ดW00381758
เล่มปีที่ 16 ฉบับที่ 196 (ธ.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า12 Jan 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0