เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097538
หมายเลขทรัพยากรi00226142
บาร์โค้ดW00381568
เล่มฉบับที่ 5 (ก.ค./ส.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า22 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0