เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00098054
หมายเลขทรัพยากรi00225771
บาร์โค้ดW00381510
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 195 (พ.ย.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า11 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0