เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095595
หมายเลขทรัพยากรi00225439
บาร์โค้ดW00381461
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 95 (ก.ค.-ก.ย.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า3 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0