เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00098054
หมายเลขทรัพยากรi00225211
บาร์โค้ดW00381418
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 194 (ต.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า26 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0