เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095720
หมายเลขทรัพยากรi00225035
บาร์โค้ดW00381397
เล่มปีที่ 39 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า20 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0