เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00096560
หมายเลขทรัพยากรi00224225
บาร์โค้ดW00381310
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 151 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า10 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0