เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00098054
หมายเลขทรัพยากรi00223376
บาร์โค้ดW00381174
เล่มปีที่ 16 ฉบับที่ 193 (ก.ย.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า21 Sep 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0