เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095720
หมายเลขทรัพยากรi00234650
บาร์โค้ดW00380708
เล่มปีที่ 36 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า4 Jul 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0