เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095595
หมายเลขทรัพยากรi00206576
บาร์โค้ดW0030941
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 63-64 (มกราคม-สิงหาคม) 2550
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0