เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095720
หมายเลขทรัพยากรi00210598
บาร์โค้ดW0028284
เล่มปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม) 2549-2550
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0