เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095720
หมายเลขทรัพยากรi00210605
บาร์โค้ดW0025888
เล่มปีที่ 28 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) 2548
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0