เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00096306
หมายเลขทรัพยากรi00218363
บาร์โค้ดW0021962
เล่มปี่ที่ 1 ฉบับที่ 17 (กันยายน) 2547
ฉบับ11
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0