เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00096306
หมายเลขทรัพยากรi00218371
บาร์โค้ดW0021489
เล่มปี่ที่ 1 ฉบับที่ 8 (กรกฎาคม) 2547
ฉบับ19
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0