เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00096306
หมายเลขทรัพยากรi00218372
บาร์โค้ดW0021424
เล่มปี่ที่ 1 ฉบับที่ 7 (กรกฎาคม) 2547
ฉบับ20
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0