เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095720
หมายเลขทรัพยากรi00210622
บาร์โค้ดW0015808
เล่มปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) 2545
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0