เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095595
หมายเลขทรัพยากรi00206596
บาร์โค้ดW0013977
เล่มปีที่ 15 ฉบับที่ 46 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2544
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0