เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095595
หมายเลขทรัพยากรi00206600
บาร์โค้ดW0010781
เล่มปีที่ 14 ฉบับที่ 43 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2543
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0