เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095595
หมายเลขทรัพยากรi00206602
บาร์โค้ดW0008421
เล่มปีที่ 13 ฉบับที่ 40 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2542
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0