เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095720
หมายเลขทรัพยากรi00210630
บาร์โค้ดW0007628
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2542
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0