เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095595
หมายเลขทรัพยากรi00206605
บาร์โค้ดW0005979
เล่มปีที่ 12 ฉบับที่ 37 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2541
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0