เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095595
หมายเลขทรัพยากรi00206608
บาร์โค้ดW0004951
เล่มปีที่ 11 ฉบับที่ 32-3 (ตุลาคม-พฤษภาคม) 2539-2540
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0