เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095595
หมายเลขทรัพยากรi00206609
บาร์โค้ดW0004594
เล่มปีที่ 9 ฉบับที่ 23 (ตุลาคม-มกราคม) 2537-2538
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0