เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095595
หมายเลขทรัพยากรi00206620
บาร์โค้ดW0004583
เล่มปีที่ 9 ฉบับที่ 27 (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม) 2538
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0