เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095595
หมายเลขทรัพยากรi00206624
บาร์โค้ดW0001959
เล่มปีที่ 10 ฉบับที่ 30 (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม) 2539
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0