เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095595
หมายเลขทรัพยากรi00206626
บาร์โค้ดW0000202
เล่มปีที่ 10 ฉบับที่ 29 (ตุลาคม-มกราคม) 2538-2539
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0