เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00104045
หมายเลขทรัพยากรi00234673
บาร์โค้ดSCI0000904S
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บห้องสมุดคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่นำเข้า4 Jul 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0