เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00111173
หมายเลขทรัพยากรi00253309
บาร์โค้ดO0003207
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บโสตทัศนวัสดุ อาคาร 1 ชั้น 1
วันที่นำเข้า29 Apr 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0