เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00100092
หมายเลขทรัพยากรi00224788
บาร์โค้ดO0003180
ฉบับ0
แหล่งจัดเก็บโสตทัศนวัสดุ อาคาร 1 ชั้น 1
วันที่นำเข้า18 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0