เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00103257
หมายเลขทรัพยากรi00231443
บาร์โค้ดO0002244
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บโสตทัศนวัสดุ อาคาร 1 ชั้น 1
วันที่นำเข้า19 May 2017
จำนวนครั้งที่ยืม1