เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00104898
หมายเลขทรัพยากรi00236887
บาร์โค้ดO0002076
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บโสตทัศนวัสดุ อาคาร 1 ชั้น 1
วันที่นำเข้า24 Aug 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0