เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00104897
หมายเลขทรัพยากรi00236886
บาร์โค้ดO0002075
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บโสตทัศนวัสดุ อาคาร 1 ชั้น 1
วันที่นำเข้า24 Aug 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0