เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00104880
หมายเลขทรัพยากรi00236833
บาร์โค้ดO0002048
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บโสตทัศนวัสดุ อาคาร 1 ชั้น 1
วันที่นำเข้า23 Aug 2017
จำนวนครั้งที่ยืม5