เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00104879
หมายเลขทรัพยากรi00236832
บาร์โค้ดO0002047
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บโสตทัศนวัสดุ อาคาร 1 ชั้น 1
วันที่นำเข้า23 Aug 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0