เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00104878
หมายเลขทรัพยากรi00236831
บาร์โค้ดO0002046
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บโสตทัศนวัสดุ อาคาร 1 ชั้น 1
วันที่นำเข้า23 Aug 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0