เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00104865
หมายเลขทรัพยากรi00236801
บาร์โค้ดO0002025
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บโสตทัศนวัสดุ อาคาร 1 ชั้น 1
วันที่นำเข้า22 Aug 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0