เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00105928
หมายเลขทรัพยากรi00239240
บาร์โค้ดO0001205
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บโสตทัศนวัสดุ อาคาร 1 ชั้น 1
วันที่นำเข้า28 Sep 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0