เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00105799
หมายเลขทรัพยากรi00238861
บาร์โค้ดO0001189
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บโสตทัศนวัสดุ อาคาร 1 ชั้น 1
วันที่นำเข้า21 Sep 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0