เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00114439
หมายเลขทรัพยากรi00260678
บาร์โค้ดIND000320CD
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า6 May 2021
จำนวนครั้งที่ยืม0