เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00112991
หมายเลขทรัพยากรi00257677
บาร์โค้ดIND000252CD
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า21 May 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0