เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00112991
หมายเลขทรัพยากรi00257676
บาร์โค้ดIND000251CD
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า21 May 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0