เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00112172
หมายเลขทรัพยากรi00255774
บาร์โค้ดIND000214CD
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า11 Nov 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0