เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00112166
หมายเลขทรัพยากรi00255758
บาร์โค้ดIND000209CD
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า11 Nov 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0