เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00114044
หมายเลขทรัพยากรi00260121
บาร์โค้ดIND000000930
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า8 Mar 2021
จำนวนครั้งที่ยืม0