เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00114041
หมายเลขทรัพยากรi00260056
บาร์โค้ดIND000000907
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า5 Mar 2021
จำนวนครั้งที่ยืม0