เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00112744
หมายเลขทรัพยากรi00260023
บาร์โค้ดIND000000876
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า5 Mar 2021
จำนวนครั้งที่ยืม0