เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00113257
หมายเลขทรัพยากรi00258535
บาร์โค้ดIND000000807
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า4 Aug 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0