เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00113282
หมายเลขทรัพยากรi00258518
บาร์โค้ดIND000000790
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า4 Aug 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0