เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00112748
หมายเลขทรัพยากรi00257364
บาร์โค้ดIND000000748
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บEN105 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่นำเข้า20 Apr 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0